جهت جلوگيري يا كاهش تخريب نــاشي از واكنش هاي شيميايي ميان فلز و محيط كه خوردگي نام دارد روش هاي متفاوتي مورد استفاده قرار مي گيرد. يكي از متداول ترين روش ها استفاده از رنگ هاي صنعتي يا حفاظتي است. در اينـگونه مــوارد غالبا" از چند نوع رنگ تحت عنــوان سيستم استفاده مي شود. اين رنگ ها بــا عناوين آستري، مياني و رويه مشخص مي گردد. با توجه به اين مطلب كه ميزان و نوع خوردگي در مناطق مختــلف متفاوت است نمي توان از يك نوع سيستم پوششي در تمام مناطق استفاده كرد. لذا بديهي است اجزاي سيستم هاي پوششي از لحاظ نوع مواد اولـــيه و درصد مصرف آنها و چه از نظر تعداد لايه هاي رنگ و ضخامت فيلم خشك با يكديگر متفـاوت باشند.

عوامل مؤثر در ايفاي نقش حفاظتي رنگ هاي صنعتي :
 - انتخاب سيستم پوشش مطلوب
 - توليد و فرمولاسيون مناسب رنگ ها
 - آماده سازي مناسب سطوح
 - اجراي صحيح عمليات رنگ آميزي
 - نظارت و بازرسي در كليه مراحل

بي توجهي به هــر يك از عوامل فوق به نوبه خود موجب ايجــاد عوارض در فيــلم رنگ شده و طبيعتا"در كاهش عمر مفيد سيستم پوشش مؤثر خواهد بود.

شركت رنگدانه كالا تولید کننده رنگ احسان، با توليد رنگ هاي صنعتي و اجراي سيستم هاي مرتبط، در ايــن بخش نيز شمارا همياري خواهد نمود.      
صفحه اصلی --> محصولات --> رنگهاي صنعتي و دريايي رنگ احسان
کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت رنگدانه کالا می باشد ©
Web Designed By Tous Group And Developed By Par Tehranshahr Group